Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Kép Az Rendészeti Védegylet (RV) részéről Bebes Tibor főtitkár, Pósa Zoltán alelnök és Dr. Bögi Tamás jogtanácsos vettek részt az ülésen. A munkaadói oldalt – egyben levezető elnökként - Kovács István ezredes vezette.

Az ülésen a szakszervezetek által előzőleg feltett kérdésekre, az írásban adott munkaadói szakterületi válaszokkal kapcsolatban nem merült fel újabb kérdés.

Az egyéb napirendek előtt Dr. Horpácsi Ferenc alezredes adott tájékoztatót a rendészeti szakközépiskolákon végzők jogállásának alakulásáról. E szerint az úgynevezett próbaidős kinevezések nem történnek meg, helyette a végzősök kibocsátását előbbre hozzák 2010. március 30-ra. Jövő év március közepétől megtörténnek az írásbeli és szóbeli vizsgák, a hivatásos szolgálatra alkalmasságot kimondó szűrővizsgálatok, majd az elosztási terv alapján besorolják a végzősöket és a határnapra megtörténik a hivatásos állományba vétel.

A szakközépiskolai tájékoztatót követően az érdekképviseleti vezetők egyéb ügyekben kérdéseket tettek fel a munkaadói oldalnak.

Bebes Tibor (RV) egy 2008. december 17-én kötött megállapodás alapján a munkavállalók között elosztandó úgynevezett maradvány összeg számszerűségét vitatta. A főtitkár szerint összeadási hiba miatt nem 20.181.000 Ft-ot, hanem 24.181.000 Ft-ot kell elosztani az állomány között. A BRDSZ javaslatát a felek elfogadták, hogy egyenlő arányban történjen az elosztás valamennyi munkavállaló felé.

Kovács István ezredes (ORFK) azt nyilatkozta, hogy a számszaki pontosítást követően az érdekvédelem álláspontja alapján számfejtik a dolgozóknak az összeget.

Pongó Géza (FRSZ) hivatalos, írásos tájékoztatót kért a rendőrségi vezetéstől az érdekvédelmi szakszervezetek reprezentativitásáról, létszámról.

Kovács ezredes 2009. október 31-i zárású adatokkal adott szóbeli tájékoztatást erről. E szerint a BRDSZ 8.097 fővel (ebből 4.926 fő hivatásos, 23%), a TMRSZ 6.065 fővel (ebből 5.756 fő hivatásos, 17%), az FRSZ 5.548 fővel (ebből 4.771 fő hivatásos, 16%) és az RV 4.573 fővel (ebből 4.042 fő hivatásos, 13%) rendelkezik.

Bárdos Judit (BRDSZ) a 30.000 Ft-os „virtuális” ruházati csekkel kapcsolatban kérdezett a végrehajtás mikéntjéről. Felrótta a munkáltatónak, hogy a rendszerváltás óta nem fordult elő, ami az idén igen, hogy a munkáltató nem biztosított Mikulás csomagot a gyermekkel rendelkező munkavállalóknak.

Kovács ezredes a költségvetés szűkösségével magyarázta a Mikulás csomag elmaradását. A ruházati utalvány felhasználására reményei szerint még az idén módja lesz az állománynak, ha a termék beérkezik – tette hozzá a főtiszt.

Élénk vitát eredményezett az IRÉT ülésen felmerült, az elmaradt 13. havi juttatás időarányos visszapótlásának miniszteri ígérete, amelyben a miniszter 160 millió forint előteremtését vállalta: „A 160 millió forint sorsát  döntsük el, mert ha nem akkor jön a nyilvánosság!” – mondta határozottan a főtitkár asszony. Bebes Tibor (RV) szintén azt javasolta, hogy az ülés végére szülessen meg a döntés.

A 160 millió forint elosztásáról Papp Zoltán (BRDSZ) és Dávid Tibor (FRSZ) is egyértelmű állásfoglalást kért, az-az, hogy mely nagyságú bruttó fizetés esetére vonatkozik a pótlás. A vitában több összeghatár is elhangzott (140 ezer, 180 ezer, 217 ezer forint).

Kovács ezredes (ORFK) a számcsatában a 217.000 Ft bruttó összeg felettieknek javasolta a kompenzációt és a kifizetés adóvonzatára hívta fel a figyelmet, amire megfelelő elszámolási keretet kell kidolgozni, hogy adómentesen jusson hozzá az állomány.

Both László (TMRSZ) úgy fogalmazott, hogy ezt az összeget nem lehet normálisan elosztani és ennek felelősségét „egyék meg azok, akik aláírták a megállapodást”. A témában írásos választ kért az ORFK részéről az elnök.

Bárdos Judit (BRDSZ) szerint az OKÉT megállapodást kell irányadónak tekinteni. A főtitkár asszony egyébként bizalmatlanságot fogalmazott meg a minisztérium (IRM) ígéreteivel szemben, amit egy másik téma, a Cafeteria szorzószámával kapcsolatos HSZT módosítási javaslat kihagyása is erősít – véleménye szerint.

Papp Zoltán (BRDSZ) az üdülők sorsával kapcsolatban kérdezett és a ki nem fizetett túlórákra hívta fel a figyelmet, amely szerint a Készenléti Rendőrségnél, a BRFK-án, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságon nincsenek kifizetve túlórapénzek. Ugyancsak BRDSZ kérdésként merült fel a közalkalmazottak 35 éves jubileumi juttatása (5 havi illetmény).

Bebes Tibor (RV) az üdülők vonatkozásában megjegyezte, hogy a mai napig csoportos létszámcsökkentés van érvényben 2010 január 1-ével, amiről a dolgozókat Dobogókőn nem értesítették, ami december elején finoman szólva is aggályos. Kifejtette az RV főtitkár, hogy a rekreációs lehetőséget piaci áron a rendőr képtelen megvásárolni.

Kovács ezredes az üdülők (Dobogókő, Balatonlelle) témakörben MEH egyeztetést tart célszerűnek a tisztánlátás érdekében, majd kifejtette, hogy profilidegen a Rendőrségtől a vendéglátói üzemeltetés és a működés forrásainak biztosítása is komoly nehézség. A túlóra ki nem fizetését elképzelhetetlennek tartotta, mert tudomása szerint számfejtve lettek a korábban jelzett és elmaradt túlórák. A 35 éves közalkalmazotti jubileumi jutalom kifizetésben nem lehet egységesen intézkedni, mert nem minden kollektív szerződésben szerepel – mondta az ezredes.

Pongó Géza a túlóra ki nem fizetéssel kapcsolatban egy új jelenségre hívta fel a figyelmet, ami a NNI-nél gyakorlat. E szerint a 150 túlóra elérését követően egyéni munkarendet vezetett be a parancsnok. Evvel kapcsolatban vizsgálatot kért az FRSZ.

Kovács ezredes válaszában azt mondta, hogy kivizsgáltatja, hogy mi indította a vezetőt az egyéni munkarend bevezetésnek elrendelésére.

Papp Zoltán (BRDSZ) hozzátette, hogy érthetetlen, hogy a munkaadó miért várja meg, hogy a helyzet peres eljárásokig fajuljon. Mindenki jobban járna egy közös megállapodással.

Both László (TMRSZ) megjegyezte, hogy a túlórák körüli anomáliák az érdekvédelmi szervezetek kontrollálási lehetőségével (munkahelyi ellenőrzés) orvosolható lenne, ám a munkáltató ellehetetlenítette szabályozásával, hogy reális eredmény szülessék egy esetleges szakszervezeti ellenőrzés során.

Pongó Géza (FRSZ) a Sajóbábonyi Rendőrőrs és a Miskolci Készenléti Század felállításával kapcsolatban kérdezett a személyi feltételekről, az anyagi forrásokról és hogy mennyiben terheli a BAZ Megyei Rendőr-főkapitányság költségvetését, állományát. Ugyancsak az FRSZ főtitkára kérte az érdekvédelmi szervezetek munkaidő megváltásának negyedéves elszámolási lehetőségét. A főtitkár a továbbiakban az objektív felelősség ügyintézési terheinek növekedéséről és a kis értékű lopásokban való rendőrségi eljárás nehézségeiről érdeklődött, hogy vajon felkészült-e erre a Rendőrség.

Kovács ezredes a BAZ MRFK-val kapcsolatban elmondta, hogy a század és az őrs is plusz költségvetési forrással és személyi állomány vonzattal került és kerül megoldásra. A munkaidő megváltás negyedéves lehetőségét pedig megoldhatónak látta, kérte, hogy írásban terjesszék elő az igényüket az ORFK felé.

A munkaadói oldalról Gömbös Sándor úgy fogalmazott, hogy 2010 márciusától módosul a hatósági fórumrendszer, amely a közigazgatási bírság ügyintézésének tekintetében 1. és 2. fokú szinteket jelent, amelyben Vas megye 1. fokú országos illetékességet kap és az ORFK lesz a 2. fok. Az ehhez a szükséges állománytábla felállítása folyamatban van.

Bebes Tibor RV főtitkár a munkaidő megváltással kapcsolatban kifejtette, hogy szóban rendelkezésre áll mindig az összeg, de a valóságban legtöbbször nem és késések vannak a kifizetésben. Felhívta egy speciális kérdésre a figyelmet, hogy amennyiben egy megyei logisztikai beosztásból valaki a GEI-hez kerül, akkor az albérleti hozzájárulása elveszik, mert az ORFK-án nincs ilyen támogatás.

Kovács ezredes válaszában hozzátette, hogy ráadásul 2010. január 1-től adóköteles jövedelemnek minősül az ilyen juttatás, tehát ez újabb problémát okoz majd a kifizetést illetően és egyelőre nem lát kiutat a témában.

Az ülés végén írásos választ kért a TMRSZ képviselője a szervezetüket ért diszkrimináció miatt, amely folyamatosan sújtja őket. Both László egyebek között a főtitkári fizetés mértékét, a futárszolgálat igénybevételének korlátozását, a gépkocsik biztosításnak hiányát is felvetette. Sérelmezte az elnök, hogy eltérő, szervezetükre nézve hátrányos módon kezelik a többi érdekvédelmi szervezettel szemben a TMRSZ-t.

Gömbös Sándor (ORFK) válaszában azt mondta, hogy a TMRSZ zárja ki magát folyamatosan, mert a többi szakszervezethez hasonló együttműködési megállapodás kötésére mindeddig képtelen volt.

Pósa Zoltán (RV) kérdésére, hogy mi a helyzet az úgynevezett piros státuszok alakulásával azt a munkaadói választ kapta, hogy egyelőre nincs jóváhagyott kérdést érintő intézkedés, csak miniszteri támogatói nyilatkozat.

Az ülés végén abban állapodtak meg a résztvevők, hogy 2010-ben január 11-én lesz a következő RÉT ülés.

A RÉT ülés jegyzőkönyvének elkészült dokumentumát az ORFK rendelkezésre bocsátása után teljes terjedelmében közreadjuk az RV honlapján.

Kovács Iván RV szóvivő