Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Elnöki Tájékoztató a 2011. január 28-án, 12 órától tartott érdekegyeztető fórumok üléseiről

2011.01.31

Kép Pénteken délben ülésezett utoljára a SZÉF, melyen a rendvédelem területén dolgozó hivatásos állományt képviselő szakszervezetek a honvédekkel együtt vehettek részt a kormányzati szintű egyeztetésen. A Kormányzat úgy találta megfelelőnek, ha külön egyeztet a Hszt. hatálya alá tartozó hivatásosokkal és a honvédekkel. A SZÉF-ülés pár percig tartott, melyen az oldal vezetői és levezető elnöke röviden értékelték és lezárták a SZÉF munkáját.

A SZÉF utódja a Rendvédelmi Szervek Érdekegyeztető Fóruma a RÉF lett. A RÉF-en, a munkáltató oldalán dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr vett részt, továbbá az Nemzetgazdasági Minisztérium részéről a költségvetésért felelős helyettes államtitkár úr. A RÉF ülésen – rövid polémia után – a felek elfogadták annak alapszabályát. A frissen megalakult fórum kéthavonta fog ülésezni, Belügyminiszter Úr vezetésével, kormányzati szintű, hivatásos állományt érintő problémákat fog megvitatni. A pénteki ülésen egy érdemi problémát sikerült megtárgyalni, a magánnyugdíj-rendszerbe korábban visszalépett és még aktív állományú hivatásos kollegáink reálhozamának utólagos kifizetéséről kérdeztük a kormányzati oldalt, előadtuk a korábbi javaslatainkat. A kezdeti teljes elutasítás végül annyi kompromisszumot hozott, hogy javaslatunkat írásban kérte a kormányzati oldal. Mi a korábban már megírt javaslatainkat – előzetes egyeztetés alapján – megküldtük további felhasználásra a költségvetésért felelős helyettes Államtitkár Úrnak azzal, hogy vizsgálják meg a problémát, és lehetőség szerint orvosolják, különös tekintettel arra, hogy ez viszonylag kevés embert érint, részükre azonban jelentős hátrányt jelent.

A BÉT ülés tárgya és napirendje – egyebek mellett – az állományt érintő jelenlegi legfontosabb kérdés a cafetéria kérdésköre volt. Pontosabban a cafetéria kérdése kevésbé, inkább az, hogy mi az, amit a BM a cafetérián kívül tervez adni az állomány tagjainak.

Napirend előtt Miniszter Úr és a szakszervezetek rövid polémiát folytattak arról, hogy jelenleg a rendőrség és a büntetés-végrehajtás szervezetében hány kollégánk keres nettó nyolcvanezer forint alatt, majd rövid számháború után – melyben csak a minisztérium nyerhetett, tekintve, hogy neki lehetnek erről kimutatásai – arra a nyugvópontra jutottak a felek, hogy nem elfogadható, hogy rendőrnek nettó százezer forint alatt legyen a fizetése ma Magyarországon. Mi csak annyit tennénk hozzá, hogy nem csak a rendőrnek, de a belügyi ágazatban bárkinek. Miniszter Úr kifejtette, dolgozik azért, hogy ez mielőbb változhasson. A Minisztérium által elkészített kimutatást feltesszük a cikk mellékleteként, kérem nézzétek, olvassátok figyelemmel. Mi kicsit szkeptikusan olvassuk, ismerve Winston Churchill ideillő híres mondását a statisztikáról…

Ezután következett a cafetéria, melyen – sajnos – sok megbeszélni való nem volt. Néhány pontosítás, mely az utasítás kiadásával kapcsolatos, néhány elem – mely a tervezetben nem szerepelt – felvétele, de a bruttó 200.000,- ezer forint kőbe vésett összeg, erről tárgyalni nem állt módunkban. Ami inkább érdekelt minket, az a cafetérián kívüli megoldások, melyekkel kapcsolatosan a Minisztérium az alábbiakról tájékoztatott.

Belügyminiszter Úr megismételte, hogy az a célja, hogy a belügyminisztérium alá tartozó emberek esetében, a hozzájuk érkezett nettó kifizetés ne legyen kevesebb, mint a tavalyi évben volt. Hangsúlyozta, hogy az erre vonatkozó megoldásokat még keresik. Esetleges – cafetériára vonatkozó – további szakszervezeti javaslatokat pedig kedd 16 óráig várják.

Számos jó és kevésbé jó ötlet merült fel az állomány bérlet-ellátásával kapcsolatban. A Miniszter tájékoztatott, hogy a hivatásos állomány tagjainak megpróbálja költségként kifizetni a bérletet a cafetérián kívül, de valószínű csak 75%-át tudja, tekintettel a munkaidő és a pihenőidő arányaira. Az RSZV küldöttsége felvetette, hogy a szolgálatba visszarendelhetőség mindenképpen megkülönbözteti a hivatásos állomány tagjait, erre kellene alapítani a teljes költségelszámolást. A Miniszter Úr megköszönte és továbbította a felelős részére a felvetést és tájékoztatott: a tárgyban APEH állásfoglalásra várnak. Arra a szakszervezeti kérdésre, hogy mi lesz a nem hivatásos állomány tagjainak bérlet problémájával, rövid választ kaptunk: nem tudjuk kifizetni cafetéria mellett.

Lakhatási kérdésekben is sikerült néhány szót váltani Miniszter Úrral és illetékes helyettes Államtitkár Úrral. Tóth államtitkár úr sajnálta, hogy nem voltak ott a szakszervezetek a munkaegyeztetésen a lakásügyes BM rendeletek módosítása tárgyában. Ami azért furcsa, mert a nevében jegyzett (bár nem ő írta alá, hanem valamelyik helyettese) levél kifejezetten két szakszervezeti munkatársnak engedélyezett jelenlétet a munkacsoport ülésén (mi ott voltunk, és előzetesen egyeztetetten, felkérésre a BRDSZ és az FRSZ tagjait is képviseltük, akik pont emiatt a körülmény miatt nem voltak jelen). A rövid közjáték után Miniszter Úr közölte, hogy akkor innentől kezdve szakszervezetenként lehet két ember jelen az ilyen tárgyú megbeszéléseken, amit meg is köszöntünk és kértük, hogy a munkacsoport üléseit vezesse Tóth Úr, tekintettel arra, hogy ő eddig is partnerként kezelte a szakszervezeteket. Kértük továbbá, hogy forráshiányra való hivatkozással ne utasítsanak el olyan javaslatot, amely egyértelműen nem ezen múlik. Nevesítettük is: akinek lejár(t) a szállóférőhelyen a szerződése 2011. április 30-ig ne kelljen kiköltöznie és ne fizessen emelt díjat a szállóférőhelyért, mert ez nem forrás kérdése. A Miniszter Úr döntött, aki így járt maradhat és nem kell többet fizetnie április 30-ig.

Szó esett még a rendőrségi új ruházattal kapcsolatos méretfelvételekről, melyeknél egyes esetekben problémaként merült fel, hogy már megrendelést kértek a kollegáktól, pedig még nincs is szabályozó. A rendőrség tájékoztatása szerint a méretvétel – szakszervezeti kifogás benyújtása miatt – megállt, a BM tájékoztatása szerint a napokban kiadásra kerül az ezzel kapcsolatos norma is. A miniszter döntése alapján csak azokat nem kell ellátni az új ruhával, akik felmentési idejüket töltik.

Rövid összegzés:

A korábbi ülések óta – ebben a tekintetben – nem változtak szakszervezetünk céljai: követeljük, hogy a jövő évben legalább a tavaly kifizetett nettó szintet érje el a teljes illetményen kívüli juttatás az állomány számára, mely a minisztériummal kötött korábbi megállapodás vezérelve is volt. A bruttó 200.000,- forintos miniszteri cafetéria juttatást a korábban 116.000,- forint összeg hangoztatásával szemben valóban előrelépés, csak megállapodásunk szerint nem elegendő. Azt elfogadjuk, hogy a minisztérium nem fog ennél több cafetéria juttatást ilyen címen fizetni a dolgozóinak, továbbá az egységesítést kifejezetten pozitívumként értékeljük. Annak összegét azonban akkor tudjuk pozitívumként elfogadni, ha a rendőrségnél átlagban körülbelül nettó 40.000,- forint jövedelemcsökkenést a munkáltató és a minisztérium kompenzálni tudja. A munkabéke megőrzésének biztosítása érdekében ez mindenesetre alapkövetelmény lenne.

Az erre vonatkozó megoldási javaslatokat úgy néz ki, hogy nekünk magunknak kell kitalálnunk, ami nem baj. Ami viszont kívánatos, hogy a munkáltató részéről partnerségre találjunk, ami mostanában nem minden esetben történt meg, ami különösen érdekes: pláne középvezetői szinten. Úgy tűnik, hogy felső vezetői szinten nagyobb empátia mutatkozik bármilyen javaslatunk irányába. A furcsa változás az a korábbiakhoz képest, hogy eddig sokszor középvezetői szintig nem ütköztünk ellenállásba, sőt többen pártolták is törekvéseinket, ami eddig érthető is volt. Érthető lenne ugyanis az, hogy ha valaki minél messzebb van az embereitől, annál nehezebben ért meg egy problémát. Csakhogy ezek a vezetők közelebb vannak, néha egészen közel az állományhoz.

Tisztelettel megjegyzem, hogy most sem ez a jellemző, de akiknek inge, azok vegyék magukra. Gondolják meg, mi nap mint nap beszélünk az állománnyal és próbálunk nyugtatni szakszervezeti tagokat vagy akár másokat is, akik évek óta – pár szakszervezetek által is kiharcolt juttatáson kívül – nem kaptak semmi béremelést, sokszor már a megbecsülést sem és egy pár jó szónak is örülnek. Ne úgy kezeljék a BM alá tartozó állományt (a saját állományunkat), mint akik a markukat tartják minden pillanatban, mert a legtöbb esetben egyáltalán nem erről van szó. Ezek az emberek általában a napi betevőért és a lakhatásukért küzdenek, mi meg őértük és a megoldásokat keressük. Kérem, próbáljanak rájuk és rajtuk keresztül ránk is így tekinteni.

Továbbra is várjuk megkereséseiket. Azoknak akiknek kérdése van illetve javaslattal élne felénk, a honlapjainkon megadott elérhetőségeinken továbbá a közösségi oldalainkon is megtehetik.

Pach Dániel r. zls. RSZV elnök